Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Plotiště, P. Jilemnického 420
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 16. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A Absc Absc Absc
1.B Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Truhlářová Daniela .. Cir ..
Spilková Hana - - - - Hájk - -
Pešková Vladislava .. .. ..
Miškářová Petra - Frí Pl Hejt - Cuk - - - - -
Hojná Ilona - - .. - Peš - - - - - -
Klubrtová Natálie - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Truhlářová Daniela
2. - 3. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Hejtmánková Ivana
3 změna Aj 7. (Aj1) Vv
3 spojeno (Mišk nem) Aj 7. (Aj2) Vv
Hájková Barbora
5 supl. (Spil nem) Čj 6. Vv do úvazku
Pešková Vladislava
4 supl. (Hj nem) Ma 1.B uč.1 přespočetná hod.
2. les., 1. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Církvová Michaela
2 supl. (Tru PedD) Vla 5.B ma za odpadlou
před 4. hod dohled 2.P  
Čukatová Jitka
5 spojeno (Mišk nem) Aj 7. (Aj1)
Frízlová Dagmar
1 supl. (Mišk nem) Ma 7. klub do úvazku
Klubrtová Natálie
1. les., 3. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Křížová Monika
1 supl. (Spil nem) Čj 8. f-ch přespočetná hod.
Pleskačová Ivana
2 supl. (Mišk nem) Ma 6. Vv za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1. - 3. les. Obecná absence třídy
1.B
4 Ma uč.1 supluje Peš (Hj)
1. - 3. les. Obecná absence třídy
5.B
2 Vla ma supluje Cir (Tru)
6.
2 Ma Vv supluje Pl (Mišk)
5 Čj Vv supluje Hájk (Spil)
7.
1 Ma klub supluje Frí (Mišk)
3 Aj Aj1 Vv změna Hejt
3 Aj Aj2 Vv spojí Hejt (Mišk)
5 Aj Aj1 spojí Cuk (Mišk)
8.
1 Čj f-ch supluje (Spil)
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Truhlářová Daniela, Klubrtová Natálie
1.B
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Pešková Vladislava, Klubrtová Natálie